Sieť Nenásilnej komunikácie

Sieť Nenásilnej komunikácie je otvorená všetkým ľudom, ktorí chcú podporovať a šíriť princípy nenásilia v tomto regióne. Sieť je určená pre tých, ktorí chcú spoločne podporovať rešpektujúce a autentické vzťahy vo svojich komunitách (vo firmách, v inštitúciách, v školách a rodinách, v rozličných neziskových, či ziskových organizáciách ...) a chcú sa podieľať na vytváraní štruktúr, ktoré sú podporné pre jednotlivcov a kolektívy, tým že rešpektujú ich potreby.
Sieť slúži predovšetkým na zdieľanie informácii, vzájomnú podporu členov a sympatizantov siete NNK a na podporu projektov.
Ak chceš podporovať sieť NNK v jej snahách (v šírení myšlienok Nenásilnej komunikácie) a prípadne sa aj aktívne podieľať na fungovaní siete, kontaktuj nás.

Skupina trénerov šíriacich Nenásilnú komunikáciu na Slovensku

Je určená pre ľudí, ktorí chcú šíriť princípy NNK aj vo svojom pracovnom kontexte – princípy NNK vyučujú, alebo iným spôsobom predávajú ďalej (napr.: lektori, tréneri, terapeuti, coachovia, učitelia, vychovávatelia, poradcovia).
Sú to: Našimi cieľmi sú:
  • poskytnúť záujemcom orientáciu a informácie o tréneroch a ich skúsenostiach
  • podporovať a zachovávať kvalitu a integritu kurzov a tréningov NNK na Slovensku
  • poskytovať si vzájomnú podporu v osobnom a profesijnom raste každého trénera rôznymi formami spolupráce a výmeny skúseností.
Podmienky členstva v sieti trénerov:
  • certifikácia medzinárodným centrom NNK - CNVC (alebo bod 2)
  • 25 tréningových dní u minimálne troch certifikovaných trénerov na Slovensku alebo v zahraničí
  • aktívna spolupráca s trénermi siete a odporúčanie aspoň 3 trénerov siete
  • účasť na stretnutiach siete NNK
Odporúčania pre šírenie NNK pre trénerov, ktorí nie sú certifikovaní CNVC.


Nenásilná komunikácia v zahraničí

Tu je niekoľko stránok, ktoré by Vás mohli zaujímať:
www.cnvc.org Stránka Centra pre Nenásilnú komunikáciu. Celosvetová organizácia so sídlom v USA.
www.gewaltfrei.at Stránka rakúskej siete NNK, ktorá je pre nás najbližšie. Niekedy organizujú aj kurzy a akcie v angličtine.
www.nenasilnakomunikace.org Stránka skupiny NNK v Brne.