Základné predpoklady, z ktorých Nenásilná komunikácia vychádza:

  • všetko, čo ľudia robia, robia zo snahy naplniť si svoje potreby
  • akákoľvek forma násilia je tragickým prejavom nenaplnených potrieb
  • príčina násilia je v našom myslení
  • pre všetkých zúčastnených je vždy prínosom napĺňať si potreby nie konkurenciou ale spoluprácou
  • ľudí teší, keď prispievajú druhým k ich blahobytu, pokiaľ tak môžu robiť z vlastného rozhodnutia

Čo je to Nenásilná komunikácia?

Výchova v západných spoločnostiach vedie k posudzovaniu, súťaživosti, ku kladeniu požiadavok a ku komunikácii v zmysle, čo je "správne" a čo je "nesprávne". Komunikácia v týchto termínoch vedie často k nedorozumeniam.

Koncept Nenásilnej komunikácie (v origináli Non Violent Communication) bol rozvinutý v 60-tych rokoch psychológom Marshallom B. Rosenbergom. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i partnerovi a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj tie toho druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k riešeniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci.

Nie je to len technika alebo metóda komunikácie. Koncept Nenásilnej komunikácie je omnoho širší. Predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života.

O autorovi

Marshall B. Rosenberg, Ph.D.

(1934 - 2015)

Americký psychológ a tvorca konceptu Nenásilnej komunikacie.

Vyrastal v nepokojnej štvrti v meste Detroit. Už tu sa začal vytvárať jeho hlboký záujem o nové formy komunikácie, ktoré by priniesli mierumilovnú alternatívu násiliu, s ktorým sa stretával. Tento záujem ho doviedol až k doktorátu z klinickej psychológie, ktorý získal v roku 1961 vo Wisconsine, kde študoval pod vedením Carla Rogersa. Ďalšie životné skúsenosti a štúdium porovnávacej religionistiky ho motivovali k rozvíjaniu princípu Nenásilnej komunikácie.
Desiatky rokov pracoval ako inštruktor, lektor, konzultant a mediátor po celom svete.