Nenásilná komunikácia ako nástroj spoločenských zmien

Sila nenásilia!

Aj vám učarovala Nenásilná komunikácia? Pocítili ste jej potenciál k riešeniu konfliktov? Takže predpokladám, že ste začali princípy Nenásilnej komunikácie používať aj vo svojom živote. V niektorých oblastiach to možno bolo jednoduché začať vnímať situácie, do ktorých ste sa dostali „nenásilne“. V iných oblastiach je možno náročnejšie vyjadrovať to, čo cítite a to čo by ste potrebovali (pre mnohých je to rodina, pre iných kolegovia v práci, ktorí nám nastavujú zrkadlo našich komunikačných zručností). Niekedy nám na začiatku Nenásilná komunikácia pomáha aspoň vnútorne si uvedomiť, čo bude asi za správaním ľudí, keď sa správajú tak, že tomu nerozumieme a dokonca máme tendenciu to správanie odsúdiť ako nesprávne alebo aspoň nevhodné.

Nenásilná komunikácia má ale aj hlbší potenciál, než len riešiť konflikty. Pomáha nám žiť naše vnútorné hodnoty, dáva nám možnosť ako vyjadriť to čo vnútorne cítime ako pre nás prospešné. Potom môžeme urobiť aj ďalší krok. Začneme vyjadrovať to, čo vnútorne cítime ako prospešné aj pre druhých a pre celú spoločnosť.